هوشیار باشیم برای چه موردی سراغ چه فردی می‌رویم؟!

انتخاب هوشیارانه

???? این مادر جوان با تشخیص سرطان پستان به طبیبی سنتی که مدعی درمان سرطان است، مراجعه می‌کند. هرگز ایشان را نمی‌بیند! به واسطه دستیاران دارویی گیاهی و دست‌ساز برایش تجویز می‌شود.

بعد از مدتی مصرف دارو و از دست دادن زمان، متاسفانه در شرایطی که متاستاز از ناحیه سینه فراتر رفته نزد ما آمده است.

امروزه طب مدرن پیشرفتهای چشمگیری در مداوای سرطان پستان داشته است. این در حالی‌ست که با دیرکرد در تشخیص یا درمان، فرصتهای طلایی از کف می‌رود.

طب سنتی در بسیاری زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد و پایه طب رایج محسوب می‌شود اما — هوشیار باشیم برای چه موردی سراغ چه فردی می‌رویم؟!