???? تأملاتی درباره «قدردانی»

???? پریسا عظیمی‌نژادان – جراح

تاملاتی-درباره-قدردانیقدرناشناسی و در ادامه آن، شاید بروز رفتارهای آزاردهنده از طرف کسانی که در حق آنها خوبی کرده و به آنها خدمت می‌کنیم احساس بسیار تلخی در ما بوجود می‌آورد. روایت‌های مختلف از چنین رفتارهایی آنقدر زیاد است و آنقدر ما در زندگی چنین موقعیت‌هایی را تجربه کرده‌‌ایم که نیاز به مثال خاص ندارد! انسان وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد، دچار رنج و اندوه زیادی می‌شود و صدها سوال در ذهنش شکل می‌گیرد. رفتار خودش و رفتار طرف مقابل را مرور می‌کند تا بتواند مساله را تحلیل کند اما شاید در بیشتر مواقع دچار سردرگمی و یأس شود.

به هر حال، اینکه پاسخ خوبی، بدی باشد، و یا اینکه انتظار داشته باشیم که خوبی‌کردن به محبوب بودن، مورد توجه بودن و برخورداری از نفع و سودی منجر شود، در واقع نقض «قانون کارما» است. زیرا در قانون کارما تاکید بر این است که هر چه بکاری همان را درو خواهی کرد. به بیان ساده می‌گوید که خوبی، خوبی به بار می‌آورد و بدی، بدی. ولی به این معنا نیست که الزاماً خوبی‌کردن ما نتایج پرباری برایمان داشته باشد حتی می‌تواند برعکس باشد. در قانون کارما، نتایج خوبی متوجه شخص نیکوکار می‌شود و در حقیقت، این نتایج، روانشناختی و درونی هستند و بهداشت روانی و اخلاقی ما را بالا می‌برند.

در نتیجه احساس مطلوبی به دست می‌آوریم و تامل در خصوص این نکته بسیار مهم می‌تواند ما را از چنگ یأس و سردرگمی برهاند. اما اینکه ما با توجه به تکیه ادیان و آموزه‌های اخلاقی و عرفانی متعددی که در این باب وجود دارد، نسبت به چنین اصلی بی‌اعتنا هستیم، نشانه چیست؟ این مساله اول است، یعنی وقتی خوبی با بدی پاسخ می‌گیرد بدون تامل دچار یأس می‌شویم زیرا انتظاراتی داریم و برآورده نشدن آن انتظارات است که ما را آشفته می‌کند. چه بسا که ما باید بر مبنای قانون کارما در پی رضایت درونی خویش باشیم.

مساله دوم در این رابطه ضرورت رعایت موازین اخلاقی است، زیرا دریافت هر لطف و خدمتی از جانب دیگران مستلزم سپاسگزاری است و این یک اصل روشن اخلاقی است. یعنی اینکه وقتی در پاسخ به خوبی، به جای سپاسگزاری، بدی می‌کنیم یا آن خوبی را نادیده می‌گیریم نشانگر ضعف و نقصی در وجود ماست. چه بر سر ما آمده که اصول بدیهی اخلاق (قدرشناسی و سپاسگزاری) را این طور نادیده می‌گیریم؟ اسپونویل –فیلسوف شهیر فرانسوی- سپاسگزاری را نه تنها یک فضیلت، بلکه از دلپذیرترین فضیلت‌ها معرفی می‌کند.

فضیلتی شاد و شادی‌بخش. بنابراین خالی بودن زندگی از این فضیلت به معنای خالی بودن زندگی از شادی است و وقتی رذیلتی (بدی کردن) هم به آن اضافه شود، نوعی اختلال در رفتار بروز پیدا می‌کند. از طرفی، در هر جامعه ناسالمی که افراد نتوانند استعداد خودشان را بروز بدهند و شکوفا شوند، کار مناسب و درآمد کافی به دست بیاورند و کرامت و عزت‌شان حفظ نشود، به تدریج، اخلاق هم در آن جوامع با تهدیدهای بیشتری روبرو می‌شود. تهدیدهایی که سلامت اجتماعی را به جد مختل کرده و خسارات متعدد آن به روح و روان شهروندان لطمه می‌زند.