تخریب اعتماد به «پزشک»!

✍ پریسا عظیمی‌نژادان – جراح

تخریب اعتماد به «پزشک»!

نظارت بر صحت و درستی امور مهمترین کار رسانه‌هاست چون پویایی جوامع را تضمین می‌کند و نوعی مراقبت از حقوق شهروندان است. سلامت اجتماعی ما هم در گرو همین نقدها و نظارت‌ها است که اگر مسئولانه و دقیق انجام شوند، همه سود می‌برند. اما گاهی در مطبوعات و فضای مجازی، مطالبی به اسم «نقد» یا «افشاگری» منتشر و دست به دست می‌شوند که یا بدون سند و مدرک مطرح می‌شوند و یا آمیخته با ابهام و کلی‌گویی هستند.

روش‌های تخریبی، دردی را دوا نمی‌کنند بلکه به ایجاد بی‌اعتمادی، یأس و سردرگمی منتهی می‌شوند. به طور مثال اینکه چند فرد خطاکار و متقلب در جامعه پزشکی پول‌های بی‌حساب و کتاب دریافت کرده‌اند، رشوه گرفته‌اند، از وسایل نامرغوب یا تاریخ مصرف گذشته استفاده کرده‌اند، و به طور کلی غیرمسئولانه رفتار کرده‌اند، آیا می‌تواند دلیلی عنوان شود که همه اعضای جامعه پزشکی را خطاکار و متقلب جلوه بدهیم؟ اعتماد به پزشک سهم مهمی در روند درمان دارد، چون بخشی از آسیب‌ها و مرگ‌ها به سبب عدم اعتماد به پزشک رخ می‌دهد.

یادمان نرود که طبابت ایران به خاطر وجود پزشکان خوش‌نامی که از قدیم تاکنون کار کرده‌اند، همیشه مایه دلگرمی مردم ایران بوده و در حال حاضر هم خیلی از پزشکان ایرانی در نقاط مختلف جهان در حال خدمت به همنوعان‌شان هستند، و این یک واقعیت است. جامعه پزشکی، جامعه بزرگی است، مثل جامعه مهندسی، جامعه دانشگاهی و نظایر آن. طبیعی است که در هر جامعه بزرگی فساد و اعمال ناپسندی هم بوجود بیاید و البته که باید با آن برخورد شود. مخصوصاً که از مقطعی به بعد، در نظام آموزش عالی نقص‌ها و کاستی‌هایی در مسیر به کارگیری دانشجویان در برخی تخصص‌های پزشکی وجود داشته است.

سوال این است که آیا هیچ رانتی برای برخی از افراد خاص در تخصص‌های پول‌ساز وجود نداشته است؟ و آیا چیزی غیر از آزمون‌ها در انتخاب برخی افراد و سپس به کار گماردن آنها در مراکز درمانی دولتی پردرآمد در کار نبوده است؟ آیا اگر ارتباطات به جای تخصص قرار بگیرد، امکان خسارت و فساد بیشتر نمی‌شود؟ آیا همین مسیرهای غلط نیست که امکان کارهای غلط دیگری را وسعت می‌دهد؟ درنظرگرفتن سلامت بیمار مهمترین موضوع است و مثلاً تهیه تجهیزات پزشکی کاری است که باید مسئولانه انجام شود. سوال این است که کارهای غیراخلاقی مثل استفاده از وسایل تاریخ مصرف گذشته و وسایل بی‌کیفیت (و رشوه‌گرفتن برای ورود وسایل و تجهیزات نامرغوب) را چه کسانی مرتکب می‌شوند و آیا همه پزشکان در این امور دست دارند و دست همه برای این نوع کارها باز است؟

آیا متهم‌کردن جامعه پزشکی، و همه اعضای این جامعه را در این نوع کارهای غیراخلاقی و غیرمسئولانه دخیل دانستن، اعتماد مردم به پزشک را خدشه‌دار نمی‌کند؟ پول‌محوری شامل حال همه پزشکان نیست و خیلی از پزشکان عاشقانه و دلسوزانه کار می‌کنند. آنها از درآمدهای بالا در داخل یا خارج از کشور، چشم می‌پوشند و برای خدمت به مردم مصمم هستند. باید در تنظیم و انتشار و دست به دست کردن مطالبی که اسم نقد و افشاگری بر روی آن گذاشته می‌شود، مسئولانه عمل کنیم چرا که بی‌دقتی در این زمینه‌ها به ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم و پزشک منتهی می‌شود و خسارات زیادی به دنبال خواهد داشت.