ماستکتومی پروفیلاکتیک (Prophylactic mastectomy)

کنگره پزشکی یزد

ماستکتومی-پروفیلاکتیک---کنگره-یزدماستکتومی پروفیلاکتیک (Prophylactic mastectomy) به عمل جراحی اطلاق می‌شود که روی یک یا هر دو سینه‌ی سالم فرد به منظور جلوگیری از حمله‌ی سرطان انجام می‌شود. یعنی افراد با ریسک سرطان بالا شناسایی شده و عمل ماستکتومی انجام می‌شود.

جراحی پروفیلاکتیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش دهد اما این در حالی است که باید در نظر داشت، در معرض خطر بودن به معنای ابتلای حتمی به سرطان نیست. تنها بدین معناست که شانس ابتلا در مقایسه با فردی که در معرض خطر متوسط یا کم قرار دارد، چند برابر است.

در واقع هدایت افراد به سمت جراحی‌های بزرگ در منافات با اهداف پزشکی است. امروزه تصمیم در حیطه درمان و پیشگیری با دور نگه داشتن هر چه بیشتر فرد از تیغ جراحی صورت می‌گیرد.

در ادامه این سوالات مطرح شد که پزشک به چه کسانی حق دارد پیشنهاد ماستکتومی پرو فیلاکتیک دهد؟ چگونه افرادی با ریسک کمتر که اصرار بر این کار دارند را منصرف کند؟ و چگونه به فردی که ریسک بسیار بالا دارد و می‌خواهد سینه‌هایش حفظ شود، پیشنهاد دهد؟