چهل و سومین کنگره جراحان پستان

چهل سومین کنگره جامعه جراحان ایران

 

 

چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران خرداد ماه ۹۸ برگزار شد.

در این همایش مباحث مختلف جراحی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و جدیدتربن دستاوردهای جراحی مبادله شد. در این میان موضوع جراحی پستان از موضوعات مهم همایش محسوب می‌شد.

در بخش جراحی پستان تبادل تکنیکهای جدید و آموزش برخی از آنها، ارائه تکنیکهای سونوگرافی پستان و کاربردهای آن ارائه شد.