کنگره بین المللی سرطان غرب آسیا

کنگره بین المللی سرطان غرب آسیا

 

????کنگره بین‌المللی غرب آسیا (wacc 2019) در اسفند ماه ۹۷ در تهران با حضور جمعی از پزشکان، اساتید و متخصصین برجسته سرطان و سایر رشته‌های علوم پزشکی به منظور گردآوری آخرین نتایج تحقیقات علمی جامعه پزشکی سراسر دنیا، برگزار شد.

بحث مطرح در خصوص درمان سرطان پستان، روشهای نوین آنکوپلاستی و تاکید بر حفظ پستان بیماران بود.

تحقیقات نشان داده است برداشتن پستاندر طول عمر بیمار هیچ تاثیری ندارد. در واقع با حفظ پستان احتمال عود بیماری افزایش نمی‌یابد و نگه داشتن آن نیاز به شیمی‌درمانی را افزایش نمی‌دهد.

خبری که از گوشه کنار دنیا مبنی بر تخلیه پستان به گوش می‌رسد همواره همزمان با عمل بازسازی است.

امروزه با روشهای جدید آنکوپلاستی ( تلفیق جراحی حفظ پستان و جراحی پلاستیک) نتیجه عمل زیبایی در اغلب موارد رضایت‌بخش است.