عمل بالا کشیدن پستان ها اکثریت زنان خصوصا پس از حاملگی و شیر دهی و با بالا رفتن سن دچار افتادگی پستان ها می شوند. نوک پستان در حالت زیبایی پستان باید در موازات خط زیر پستان باشد. به این صورت که اگر...