لیفت نواحی مختلف بدن لیفت بازو، ران، قفسه سینه، باسن، و کل پایین تنه اکثرا پیرو عمل های چاقی مفرط صورت می گیرد که فرد کاهش وزن زیاد داشته و افتادگی شدید پوست دارند. باید در نظر داشت که لیفت یا کشش...