• لیپوساکشن روش جراحی است که عمدتا تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. • لیپوساکشن، روش کاهش وزن محسوب نمی شود. • این روش جراحی می تواند با عوارضی مانند عفونت و یا اسکار همراه باشد. • از لیپوساکشن در...