خیریه

اقدامات خیرخواهانه

این خیریه جهت کمک به تامین هزینه شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان که توسط خانم دکتر پریسا عظیمی نژادان که بصورت رایگان عمل شده اند و به پیشنهاد بیماران این کلینیک تاسیس شده است.

جهت کمک به این بیماران می توانید کمک های نقدی خود را به شماره حساب 4804330140 و شماره کارت 6104337994483558 نزد بانک ملت به نام پریسا عظیمی نژادان واریز نمایید.پیشاپیش از کمک های شما عزیزان قدردانی و تشکر می شود.