مراجعین اورژانس(سرطان) روزهای دوشنبه و چهارشنبه بین ساعات 15 تا 18 بدون هماهنگی تشریف بیاورید.

تنها در صورت داشتن مدارک و تشخیص اورژانس بودن توسط دکتر، پذیرش خواهید شد.

اقدامات خیرخواهانه

این خیریه جهت کمک به تامین هزینه شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان که توسط خانم دکتر پریسا عظیمی نژادان که بصورت رایگان عمل شده اند و به پیشنهاد بیماران این کلینیک تاسیس شده است.

جهت کمک به این بیماران می توانید کمک های نقدی خود را به شماره حساب 4804330140 و شماره کارت 6104337994483558 نزد بانک ملت به نام پریسا عظیمی نژادان واریز نمایید.پیشاپیش از کمک های شما عزیزان قدردانی و تشکر می شود.